Login
-
25
0
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : evia
เพศ : หญิง
อายุ : 45 ปี
เชื้อชาติ : ลาติน/สเปน
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
i'm business lady
คนที่ฉันมองหา
hard working person
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 48 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : คริสต์
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • trust
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • people with good heart
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • business owner
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • no
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • business
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • i don't like bad people
  แนะนำเพื่อน