Login
-
159
13
Offline
14/4/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : paaaa
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนตลก จริงใจ ชอบกาแฟ ชอบดำน้ำ ชอบความสงบ
คนที่ฉันมองหา
ใจเย็น ใส่ใจ เข้าใจกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 27 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสัมพันธ์ที่ดี ต่างคนต่างเข้าใจและใส่ใจกันมากพอ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยว กาแฟ ดำน้ำ หาของอร่อย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง ดื่มกาแฟ ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • เฉยๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนที่ใส่ใจและเข้าใจกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
  แนะนำเพื่อน