Login
-
306
21
Offline
16/8/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : phit
เพศ : หญิง
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
กาคนคุยดีไม่บ้ากามปรึกษาเข้าใจรักเราและลูกเปนม้ายคะขอจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
ดีคะไม่โกกกตอแหลหวัง...ไม่คุย
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คุย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • งาน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ดีต่อกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ตัขาบการโกกกตอแหล
  แนะนำเพื่อน