Login
-
509
28
Offline
19/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : pinky
เพศ : หญิง
อายุ : 54 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชิวๆๆ สบายๆๆ
คนที่ฉันมองหา
ท่องเทียวธรรมชาติ
เพศ : ชาย
อายุ : 54 - 60 ปี
ที่อยู่ : ภาคตะวันตก


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ความงาม,สุขภาพ
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน และพัฒนาไปคนรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คุยด้วยแล้วสบายใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เยอะ
  แนะนำเพื่อน