Login
-
180
1
Offline
23/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Paper
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นกันเอง จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
คู่ชีวิตที่เอาใจใส่กันเสมอ
เพศ : หญิง
อายุ : 27 - 33 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การดูแลเอาใจใส่ไม่ละเลย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรี
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำอาหาร จิตอาสา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • จริงใจต่อกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ความคิดลบ
  แนะนำเพื่อน