Login
-
444
9
Offline
13/6/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : poonim
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เฟรนลี่ เป็นกันเอง คุยได้ทุกเรื่อง
คนที่ฉันมองหา
คุยสนุก
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคใต้


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คุยแล้วไม่เครียด
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่อง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • นอน...เล่นโทรศัพท์...
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข...น่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คุยสนุก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน