Login
-
504
23
Offline
18/1/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : toon
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนสบายๆ ไม่เรื่องมาก เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
ต้องการคบหาผู้ชายทีสุภาพ ไม่เห็นแก่ตัว รับราชการ หรือนักธุรกิจ ทำงานมั่นคง คุยกันได้ทุกเรื่อง และดูแลเราได้
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 40 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มีคนรู้ใจ เข้ากันได้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธุระกิจการขายของแบรนด์เนม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ขายของ ร้องเพลง สอนพิเศษ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ช้อปปิ้งซื้อของ ร้องเพลง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เกลียดคนดื่มเหล้า อาระวาด สูบบุหรี่ เห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน