Login
-
705
2
Offline
13/1/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : NUCH
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายๆๆๆ จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เป็นเจ้าของกิจการ
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 50 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การเงิน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การงาน การเงิน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้อยู่กับคนที่รู้ใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน