Login
-
608
16
Offline
12/3/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : sek
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ไม่ค่อยมากพูด อยู่แบบสบายๆ เรียบง่าย ไม่ค่อยวุ่นวายกับใคร อยู่แบบเพึยงพอ ก็พอเพียงครับ ใครอยากคุย เชิญได้ครับ
คนที่ฉันมองหา
ไม่ค่อยพูด อยู่แบบเรียบง่ายสบายๆ ไม่วุ่นวายกัชบใคร ชอบอยู่กับธรรมชาติ อยู่แบบพอเพียง ก็เพียงพอครับ line id xmenloso เข้ามาคุยได้ครับ
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจเรา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมะ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไม่มี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • เฉยๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • สวดมนต์นั่งสมาธิ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ที่เสียงดังๆ
  แนะนำเพื่อน