Login
-
325
3
Offline
26/12/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : somjet
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ง่ายๆ อะไรก็ได้ เป็นกันเอง อบอุ่น
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจกันง่าย ไม่ต้องอธิบายมาก
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : รัฐบาล
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือได้ทุกศาสนา
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความมั่งคงของชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • วิ่ง/เล่นฟุตบอล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไก่/ตื่นเช้าดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • พักผ่อนอยู่บ้าน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ควันบุหรี่
  แนะนำเพื่อน