Login
-
37
0
Offline
15/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ssm
เพศ : ชาย
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชอบความสงบเงียบ และชอบออกกำลังกาย
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจเราแบบง่ายๆ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจและยอมรับในตัวเรา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา ทำบุญ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะทำให้เรายิ้มได้
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความสุขอยู่ที่ตัวเรา
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ถูกหลอกใช้
  แนะนำเพื่อน