Login
-
27
0
Offline
14/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nueng
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมเป็นคนสบายๆๆๆเอฮา จริงใจ น่ารัก เป็นกันเอง หาคนจริงใจเหมือนกันครับ
คนที่ฉันมองหา
ความจริงใจและไม่โกหกกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ฟุตบอล เพลง หนัง ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟุตบอล ฟังเพลง ดุหนัง เดินเล่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบน้องหมาเพราะน่ารักครับ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทุกอย่างที่คิดว่ามีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน