Login
-
145
14
Offline
15/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Tik
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
บ้านบ้าน ติดดิน หาเพื่อนคุยแบบจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
หาเพื่อนคุย จริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 40 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • _
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • _
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • _
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • _
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • _
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • _
  แนะนำเพื่อน