Login
-
140
0
Offline
5/10/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : un
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาเพื่อนคุยครับ
คนที่ฉันมองหา
หาเพื่อนคุยครับ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรู้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องที่ยังไม่รู้
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบเลี้ยงปลา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความคิด
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความคิด
  แนะนำเพื่อน