Login
-
132
11
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : wuttok
เพศ : ชาย
อายุ : 54 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติ เป็นคนใจเย็น
คนที่ฉันมองหา
ไม่โกหก จริงใจและซื่อสัตย์
เพศ : หญิง
อายุ : 38 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนรักที่อยู่ด้วยกันตลอด
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การดูแลเอาใจใส่
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • รักสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การไม่โหก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน