Login
-
145
0
Offline
2/8/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ตี๋
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อ่าา เราเป็นคนเรียบง่าย เป็นคนที่ไม่เหมือนใครๆ ชอบเป็นตนของตัวเองมากก
คนที่ฉันมองหา
คุยกันดูก่อนได้ครับ เราเป็นคน ที่ ไม่หล่อ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก ที่มั่งคง ดูแลและใส่ใจ ในเรื่อง ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความรัก
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปั่นจักยาน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา และ แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีคนที่รัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ใส่ใจกันและกัน
  แนะนำเพื่อน